Methoden

Onze psychologen maken gebruik van verschillende therapeutische technieken ter bevordering of het instandhouden van de mentale gezondheid, het vergroten van veerkracht en omgaan met onder andere prestatiedruk, faalangst en perfectionisme. Alle gebruikte technieken zijn wetenschappelijk onderbouwd en effectief is gebleken bij het behandelen van een breed scala aan mentale gezondheidsproblemen.

ACT

De kern van acceptance and commitment therapy (ACT) is het accepteren van gedachten en emoties in plaats van deze te veranderen of te vermijden. ACT gaat ervan uit dat het menselijk brein van nature geneigd is om te piekeren, te twijfelen en zich zorgen te maken. Bij ACT maakt gebruik van verschillende technieken, waaronder het leren afstand nemen van je gedachten en mindfulness.

CGT

De kern van cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat gedachten en gedrag samenhangen. CGT is een effectieve methode gericht op het identificeren en veranderen van ongewenste gedachten en gedrag, met als doel om mentaal welzijn te verbeteren. CGT maakt gebruik van verschillende technieken, zoals het bijhouden van een gedachtendagboek, het oefenen van coping-strategieën en het opdoen van nieuwe vaardigheden. 

Oplossingsgerichte therapie

De kern van oplossingsgerichte therapie is dat men zicht richt op het vinden van oplossingen in plaats van zich te richten op het analyseren van het probleem. Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit de cliënt expert is van zijn eigen probleem en al over de vaardigheden beschikt om deze op te lossen. Oplossingsgerichte therapie maakt gebruik van verschillende technieken, zoals het stellen van doelen en het maken van een plan om je doel te behalen.

Positieve psychologie

De kern van de positieve psychologie is het versterken van positieve emoties, persoonlijke talenten en potentieel. Positieve psychologie richt zich op het versterken van kwaliteiten zoals optimisme, moed, liefde en wijsheid, met als doel om mentaal welzijn te verbeteren. Positieve psychologie maakt gebruik van verschillende technieken, zoals mindfulness en het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld is om mensen te helpen herinneringen aan ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Bij EMDR worden oogbewegingen en soms klikjes/piepjes per koptelefoon aangeboden terwijl je je probeert te concentreren op de beladen herinnering. Deze methode ondersteunt het brein om negatieve ervaringen te verwerken.