Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT (spreek uit "ekt") is een relatief nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethode voor psychische klachten en zingevingsvragen. ACT helpt je om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment).

ACT is inzetbaar bij verschillende problemen, waaronder stress, burn-out, piekeren, perfectionisme, faalangst en lichamelijke klachten. ACT richt zich op het verhogen van je kwaliteit van leven en het vergroten van je persoonlijke veerkracht (psychologische flexibiliteit).

Bij inzet van deze methode worden zes vaardigheden aangeleerd:

  1. Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.
  2. Defusie: Afstand nemen van je gedachten.
  3. Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
  4. Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.
  5. Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
  6. Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  


"Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning how to dance in the rain"

- Vivian Greene -


Bij ACT wordt veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen. Je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

In onderstaande video wordt goed uitgelegd hoe ons verstand ons in de weg kan zitten in de huidige maatschappij.