Positieve Psychologie

Positieve psychologie is een stroming in de psychologie die ontstaan is rond 2000. Deze therapievorm richt zich op je talenten en positieve kwaliteiten in plaats van op je problemen en minder sterke kanten.

Een voorbeeld van een oefening uit de positieve psychologie die veel op sociale media wordt gedeeld is: schrijf dagelijks 3 dingen op waar je dankbaar voor bent.

Door deze oefening dagelijks te herhalen verleg je je focus van het negatieve naar het positieve. Onderzoek laat zien dat dit je zelfvertrouwen, welzijn en veerkracht vergroot. Hierdoor kan je beter omgaan met verdriet, pijn of tegenslagen.

In onderstaande video's wordt uitgelegd hoe Positieve Psychologie in zijn werk gaat.